Schermafbeelding 2014-09-24 om 10.59.37

Onderzoek begint bij de onderzoeksvraag…

en de vraag achter de vraag. Maar eindigt niet met het antwoord hierop. Vaak willen we de werkelijkheid begrijpen in simpele termen en causale verbanden: ‘als ik dit doe, dan gebeurt er dat’. Soms is dat voldoende.

  • Vaak is de sociale werkelijkheid complexer. Vooral in veranderende omstandigheden is het belangrijk de complexiteit van de werkelijkheid te respecteren en te waarderen. Alleen dan vind je aanwijzingen om je producten of dienstverlening echt te verbeteren. Om echt af te stemmen op je doelgroep. Verwacht dus geen kant en klare antwoorden, maar een gezamenlijke zoektocht.
  • GERB& staat voor samen en gelijkwaardig. Organisaties en hun doelgroepen geven gezamenlijk betekenis aan de werkelijkheid. En die werkelijkheid is complexen veranderlijk. Onderzoek met GERB& is een gezamenlijke zoektocht. GERB& helpt organisaties om samen met hun doelgroepen op zoek te gaan naar mogelijkheden om de toekomst vorm te geven.

  • Om daadwerkelijk te leren van onderzoek en nieuwe mogelijkheden te ontdekken, moet je bestaande kaders (tijdelijk) aan de kant zetten. GERB& gebruikt technieken die mensen helpen om op andere, open en onbevangen manieren naar het onderwerp te kijken. Vaak voelen mensen zich enigszins ongemakkelijk hierbij. En dat is juist de bedoeling. Want als je even uit je comfort zone bent gehaald, kom je vaak tot geheel nieuwe manieren van kijken. En daar gebeurt het.

  • Organisaties willen onderzoek waar ze direct wat aan hebben. Onderzoek met GERB& staat in de praktijk, is actiegericht en de bruikbaarheid staat voorop. Een onderzoekstraject met GERB& is niet gericht op waarheidsvinding (die bestaat namelijk niet), maar op gezamenlijke betekenisgeving en actie. Het proces staat daarom centraal, maar er wordt altijd toegewerkt naar concrete actiepunten. Verwacht geen uitgebreide rapportage: die (???)

  • Onderzoek is niet iets wat je domweg uitbesteedt. Als je echt iets wil leren, moet je meedoen. Meedenken met de aanpak, meedoen in de interactie met de doelgroep. Het liefst zelfs mee- analyseren. Participatie en betrokkenheid van de opdrachtgever bij het onderzoek zijn essentieel om te komen tot daadwerkelijk betekenisvolle zoektochten die bruikbaar zijn en impact hebben.

 

Schermafbeelding 2014-09-23 om 22.12.39