Schermafbeelding 2014-09-23 om 22.07.21

De verhalenwereld van uw doelgroepen als basis voor het beantwoorden van uw vraag. Ongestuurd en open verhalen verzamelen en hier samen relevante betekenissen met impact uithalen

Schermafbeelding 2014-09-23 om 22.14.30

Luister naar verhalen

Bij narratief onderzoek worden grootschalig verhalen, ervaringen en anekdotes verzameld onder de doelgroep. Dit gebeurt open en ongestuurd. Deze verhalen zijn de basis om inzicht te krijgen in de belevingswereld van uw doelgroepen.

 • Het delen van ervaringen, verhalen en anekdotes is een natuurlijke manier voor mensen om met elkaar te communiceren. In een verhaal zijn vaak vele verschillende aspecten met elkaar verweven. Verhalen zijn contextueel, ze verbinden relevante emotionele, rationele, bewuste en onbewuste factoren op een betekenisvolle manier met elkaar. Daarmee is verhalen vertellen als basis voor onderzoek veel rijker en meer inzichtgevend dan meer traditionele gestructureerde ondervragingsmethoden (waarbij elementen van de beleving vaak los van elkaar worden getrokken).

 • Om inzicht te krijgen in de belevingswereld van uw doelgroepen, is het belangrijk om de eigen vooronderstellingen over de werkelijkheid aan de kant te zetten. Dat kan alleen als je zo min mogelijk van tevoren vastlegt wat je exact wil weten. En als je ervoor zorgt dat je eigen onbewuste opvattingen over de werkelijkheid, zo min mogelijk de kans krijgen om de reacties van uw doelgroepen te beïnvloeden. En dat is precies wat narratief onderzoek doet.

   

visie-left
Schermafbeelding 2014-09-23 om 22.06.43

Narratieve verkenning

Op één moment grootschalig ongestuurd verhalen verzamelen over uw merk, organisatie, product, dienst of beleid.

 • Bent u op een punt aangekomen, waarop het essentieel is uw doelgroep meer te betrekken bij verdere ontwikkeling van uw organisatie, producten, diensten of beleid? Dan is een narratieve verkenning interessant.

  U krijgt niet alleen algemene en specifieke inzichten in de belevingswereld van uw doelgroepen. U wordt ook nog eens ondergedompeld in die belevingswereld. Maximale impact en maximaal effect dus.

 • Grootschalig verhalen verzamelen.

  Doordat verhalen online verzameld kunnen worden, is het mogelijk om op zeer grote schaal (duizenden) verhalen te verzamelen. Hierdoor wordt het mogelijk om kwalitatieve data op kwantitatieve schaal te verkrijgen.

  In de software die speciaal voor dit soort onderzoek ontwikkeld is, is het ook mogelijk om verhalen van een extra duidingslaag te voorzien. Dit zijn kwantitatieve vragen over het verhaal zelf. Bijvoorbeeld emotionele toon en intensiteit, wanneer het verhaal plaatsvond en waarop het verhaal betrekking had.

  De metadata die op deze manier ontstaan, maken het mogelijk om in de data op zoek te gaan naar patronen en correlaties, ontwikkelingen over tijd, of verschillen tussen doelgroepen. Omdat er altijd weer teruggegrepen kan worden op de verhalen, kunnen kwantitatieve resultaten altijd in een inhoudelijke betekenisvolle context geplaatst worden.

 • Een narratieve verkenning is uitermate geschikt wanneer u echt wil weten en ervaren wat uw doelgroepen beweegt.

   

Narrative Workshops

Schermafbeelding 2014-09-23 om 22.08.47

Narrative workshops

Laat u onderdompelen in de verhalenwereld van uw doelgroep.

Een gestructureerde, maar open en ongestuurde opzet die aan een compleet team direct inzicht geeft in de belevingswereld en in richtingen voor vervolg.

 • Een krachtige manier om betekenisvolle inzichten met impact te verkrijgen is door middel van narratieve workshops.

 • Basis van deze workshops zijn verhalen en ervaringen die over uw onderwerp verteld zijn. Van tevoren verzamelen we circa 200 verhalen. In één of meerdere workshops wordt dit verhalencorpus omgezet in bruikbare richtingen voor ontwikkeling.

  In de gestructureerde workshop worden de deelnemers in de verhalenwereld van de doelgroep ondergedompeld en worden uit deze verhalen rode draden gehaald, die inzicht geven in hoe u of uw doelgroepen betekenis geven aan het onderwerp. Tegelijkertijd wordt er in de workshop gewerkt aan concrete mogelijkheden voor vernieuwing of verbetering.

   

 • Narratieve workshops kunnen goed als zelfstandig traject worden uitgevoerd om ondergedompeld te worden in de belevingswereld van uw doelgroep en meer inzicht te krijgen in een bepaald onderwerp. Ook zijn ze erg nuttig als onderdeel van een grootschalig online narratief onderzoek.

   

Schermafbeelding 2014-09-23 om 22.14.05