Schermafbeelding 2014-09-23 om 22.06.19
home2

Onderzoek

Diepgaand, open, gedegen en efficiënt traditioneel kwalitatief onderzoek. Met een open interviewaanpak en door het gebruik ban creatieve en projectieve technieken worden ook minder bewuste en minder talige kanten van de consumentenbeleving naar boven gehaald.

 • Meer weten over uw doelgroepen? Maar wel graag de controle in de hand houden en vertrouwen op de kracht van traditionele technieken.

  Ook bij de meer traditionele kwalitatieve onderzoekstechnieken, zoals focusgroepen en interviews, is het belangrijk om een open houding aan te nemen en het perspectief van de doelgroep zo veel mogelijk ruimte te geven. Dit alles zonder het uiteindelijke doel, het beantwoorden van de onderzoeksvraag, uit het oog te verliezen.

 • GERB& heeft ruime ervaring met het gehele spectrum aan kwalitatieve onderzoekstechnieken, van huiskamergesprekken tot online communities en van focusgroepen en diepte-interviews tot consumer safari’s.

  GERB& kan doorgaans binnen drie à vier weken een onderzoek opzetten, uitvoeren en rapporteren.

 • Kwalitatief onderzoek is uitermate geschikt om antwoord te geven op ‘waarom’ vragen: waarom doen mensen de dingen die ze doen (of juist niet)? Welke belevingsaspecten liggen daaraan ten grondslag? Als je dat weet, kan je als organisatie je handelen daarop aanpassen.

  Een aantal voorbeelden van vraagstukken waarbij kwalitatief onderzoek erg goed van pas komt.

  • verkennend: om de juiste insteek te kiezen voor communicatie, of product- of dienstenontwikkeling, is het handig om al vroeg de consumentenbeleving in kaart te brengen.
  • strategisch: product- en merkproposities, campagneconcepten, beleidsonderzoek. Voordat u over gaat tot verdere ontwikkeling: heeft u de juiste insteek gekozen?
  • communicatie – conceptonderzoek: websites, brieven en formulieren, tv- en radiocommercials, print-campagnes, huisstijl en logo. Wat roept het bij uw doelgroepen op?

Schermafbeelding 2014-09-23 om 22.14.15