Schermafbeelding 2014-09-23 om 22.06.02

Ontwikkel samen met uw doelgroepen nieuwe en betere producten, diensten en beleid.

Schermafbeelding 2014-09-23 om 22.10.33

Waar mensen zijn is verandering

GERB& helpt organisaties om door middel van co-evolutie nieuwe en betere proposities te ontwikkelen. Denk aan nieuwe en betere interventies, strategie, beleid, communicatie, producten en diensten.

  • Co-evolutie is een ontwikkelingsstrategie waarbij zo veel mogelijk betrokkenen op een gelijkwaardige manier continu betrokken worden bij de ontwikkeling van proposities.

    Ontwikkeling en onderzoek gaan hierbij hand in hand. Op continue basis worden ervaringen en verhalen verzameld onder de doelgroep.  Op deze wijze weet u op ieder moment in uw ontwikkelingsproces of u nog in lijn bent met uw doelgroep én krijgt u steeds nieuwe input voor ontwikkeling.

  • Het idee van co-evolutie is geworteld in het denken in termen van complexe adaptieve systemen. Ontwikkelingsprocessen zijn niet lineair en logisch te voorspellen, zij ontstaan in continue interactie met de omgeving. Co-evolutie als ontwikkkelingsstrategie voor nieuwe producten, diensten en beleid doet recht aan het complexe en onvoorspelbare karakter van de sociale werkelijkheid waarin wij opereren.

  • Als u het belangrijk vindt producten, diensten of beleid samen met uw doelgroepen te ontwikkelen. Of als u gewoon zeker wilt weten dat u tijdens het ontwikkkelingsproces in lijn blijft met de beleving, behoeften en verwachtingen van uw doelgroep.

Schermafbeelding 2014-09-23 om 22.05.54

Schermafbeelding 2014-09-23 om 22.14.49

Samenwerken aan nieuwe oplossingen

In real life, samen met echte klanten werken aan nieuwe of betere producten, diensten of beleid. Een goede manier om even alle vooronderstellingen te laten voor wat ze zijn, direct in contact te komen met uw omgeving, nieuwe ideeën op te doen en als team weer een gezamenlijk startpunt te hebben.

  • In een co-creatiewokshop gaat een multidisciplinair team uit uw organisatie samen met doelgroepen aan de slag met een vraagstuk. Verwacht geen traditionele brainstorm, maar licht disruptieve methoden om buiten bestaande kaders te denken, bestaande vooronderstellingen tijdelijk over boord te zetten en ook niet-talige denkpatronen de kans te geven. Uiteindelijk komt het team met een aantal frisse, bruikbare inzichten naar buiten, zijn zij intensief met de realiteit van uw doelgroepen geconfronteerd én heeft het team én een aantal van uw klanten een positieve gedeelde ervaring.

  • De flow van de co-creatie workshops van GERB& wordt grondig en in overleg voorbereid. Er wordt veel gebruikt gemaakt van disruptieve en creatieve technieken, waardoor tijdens de workshop soms een licht ongemakkelijk gevoel ontstaat. Dat is nodig om tot daadwerkelijk nieuwe inzichten te komen!

  • Als u binnen korte tijd veel input nodig heeft en direct aan de slag wil met resultaten.

Schermafbeelding 2014-09-23 om 22.10.33